لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

RÜYADA SAYILAR GÖRMEK

þİbn-i Sîrîn: Rüyada sayısal şeyler görmek; iyiye tabir edilir.

Bir lira, bir kuruş vb. gibi bir adetli şeyler; iyiye işarettir. "Kim (Allah huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır."[1]

þKirmanî: Bir; iyiye…

İki; üzüntüye…

Üç; faydası olmayan işe... [O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu."[2]]

Dört; iyiye… ["Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur."[3]]

Beş; beş vakit namaza işaret olduğu için iyiye…

Altı; son derece güzel bir netice ve murada... ["O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır."[4]

Yedi ve sekiz; kötüye… ["Allah onu, artarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün."[5]]

Dokuz ve on; zahmet ve fesada… ["Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür."[6]]

On bir; iş hayatınızın/tümünü okumak için tıkla

daha fazla okumak için tıkla