لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

RÜYADA PEYGAMBER, PEYGAMBERLER (A.S) GÖRMEK

þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Rüyada Hz. Adem'i (a.s) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize…

Rüyada Hz. Adem (a.s) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize…

Rüyada Hz. Adem'in (a.s) elinizden tuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza…

Rüyada Hz. Adem'e (a.s) itaat etmediğinizi görmek; isyankâr olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza…

Rüyada Hz. Havva'yı (s.a) görmek; durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına…

Rüyada Hz. Şeys'i (a.s) görmek; geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Rüyada Hz. İdris'i (a.s) görmek; işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına…

Rüyada Hz. Nuh'u (a.s) görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza…

Rüyada Hz. Hud'u (a.s) görmek; düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize…

Rüyada Hz. Lut'u (a.s) görmek; işlerinizin iyi olacağına…

Rüyada Hz. Salih'i (a.s) görmek; bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına…

Rüyada Hz. İbrahim'i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle hacca gideceğinize…

Rüyada Hz. İsmail'i (a.s) görmek; saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…

Rüyada Hz. İshak'ı (a.s) görmek; çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza…

Rüyada Hz. Yakub'u (a.s) görmek; yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Rüyada Hz. Şuayb'ı (a.s) görmek; insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza…

Rüyada Hz. Musa'yı (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına…

Rüyada Hz. Harun'u (a.s) görmek; rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına…

Rüyada Hz. Davud'u (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza…

Rüyada Hz. Yusuf'u (a.s) görmek; makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine…

Rüyada Hz. Zekeriya'yı (a.s) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza…

Rüyada Hz. Yahya'yı (a.s) görmek; dünyevî işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza…

Rüyada Hz. Hızır'ı (a.s) görmek; daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Rüyada Hz. Danyal'ı (a.s) görmek; zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza…

Rüyada Hz. Yunus'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…

Rüyada Hz. Eyub'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza…

Rüyada Hz. İsa'yı (a.s) görmek; kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza…

Rüyada Hz. Muhammed'i (s.a.a) görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kim beni (rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez."]

Rüyada Resul-i Ekrem'in (s.a.a) belirli bir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına…

Rüyada Resul-i Ekrem'in (s.a.a) bir şey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekâtını vermeniz gerektiğine…

Rüyada Resul-i Ekrem'i (s.a.a) belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam'ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işarettir.

þAbdullah b. Abbas: Resul-i Ekrem'in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine…

Rüyada Resul-i Ekrem'in (s.a.a) cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza…

Rüyada Resul-i Ekrem'i (s.a.a) ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza…

Rüyada Resul-i Ekrem'in size hayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.

þAllame Meclisî: Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Rüyada Resul-i Ekrem'i (s.a.a) görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kâfirseniz Müslüman olacağınıza, günahkârsanız tövbenizin kabul olacağına… ["Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler."[1]]

Rüyada Resul-i Ekrem'i öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah'ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Rüyada Hz. Habil’i (a.s) görmek; mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize…

Rüyada Hz. Şeys’i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…

Rüyada Hz. Nuh’u (a.s) görmek; ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize…

Rüyada Hz. İdris’i (a.s) görmek; büyük ve saygın bir kişi olacağınıza…

Rüyada Hz. İbrahim’i (a.s) görmek; hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize…

Rüyada Hz. İsmail’i (a.s) görmek; ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize…

Rüyada Hz. İshak’ı (a.s) görmek; güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize…

Rüyada Hz. Yakup’u (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Rüyada Hz. Yusuf’u (a.s) görmek; iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Rüyada Hz. Zekeriya’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına…

Rüyada Hz. Yahya’yı (a.s) görmek; takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza…

Rüyada Hz. Şuayb’i (a.s) görmek; biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza…

Rüyada Hz. Yunus’u (a.s) görmek; çok dua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza…

Rüyada Hz. Eyyub’u (a.s) görmek; bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah'ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize…

Rüyada Hz. Davud’u (a.s) görmek; baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Rüyada Hz. Süleyman’ı (a.s) görmek; devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza…

Rüyada Hz. Musa’yı (a.s) görmek; düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize…

Rüyada Hz. İsa’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işarettir.

þİbn-i Sîrîn: Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Rüyada Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; büyüklüğe…

Rüyada Resulleri görmek; düşmana galip geleceğinize…

Rüyada Nebileri görmek; dindarlığa…

Rüyada Peygamber olduğunuzu görmek; kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Rüyada Resul-i Ekrem'i (s.a.a) öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam'a riayet etmediklerine…

Rüyada Resul-i Ekrem'i (s.a.a) mutlu görmek; Resul-i Ekrem'in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.

þKirmanî: Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize…

Herhangi bir peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza…

Bir peygamberi öldürdüğünüzü görmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.a) bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) size taze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize…

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) size bir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.

þCabir Mağribî: Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza…

Bir peygamberin bazı insanlara beddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahî azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.

þÇağdaş Ulema: Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza…

Peygamber olduğunuzu görmek; insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize...

Peygamber görmek; Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.[1]-Enam, 48.

daha fazla okumak için tıkla