لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

RÜYADA KIYAMET GÖRMEK

þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada iyi insanların kıyameti görmelerinin dört tabiri vardır:

1-Kurtuluş

2-Üzüntüden kurtulma

3-Düşmana karşı zafer

4-Talih.

Kıyamet terazisi görmenin ise beş tabiri vardır:

1-Hâkim

2-Hükümdar/yönetici

3-Fakih

4-Arabulucu

5-Doğru hüküm.

þAllame Meclisî: Kıyamet gününün geldiğini, sorguya çekildiğinizi ve hesabınızın kolay olduğunu görmek; hayır ve mutluluğa işarettir.

þİbn-i Sîrîn: Kıyametin koptuğunu görmek; Allah'ın inayetiyle o bölgede adaletin yaygınlaşacağına, eğer bölge halkı zalimse ilahî azaba uğrayacaklarına ve eğer mazlumsa, Allah'ın da yardımıyla zalimlere galip geleceklerine…

Bölge halkının Allah'ın huzurunda durduklarını görmek; o bölgeye Allah'ın azap ve bela göndereceğine işarettir.

þKirmanî: Kıyametin koptuğunu görmek; zulme uğramış biriyseniz zalimden hakkınızı alacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize ve sıkıntıdaysanız sıkıntınızdan kurtulacağınıza…

Güneşin batıdan doğması, Deccal'ın ortaya çıkması vb. kıyamet alametlerinden birinin gerçekleştiğini görmek; tövbe etmeniz gerektiğine…

Mezarların yarıldığını ve ölülerin kabirlerinden dışarı çıktıklarını görmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza…

Kıyamet gününde hesap verdiğinizi görmek; gaflet içinde olduğunuza… ["İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyleyken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler."[1]]

Hesap sormaya ilk olarak sizden başlandığını görmek; zarara uğrayacağınıza… ["Rabbinin ve O'nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice memleketler vardır ki, biz onları çetin bir hesaba çekmiş ve onları görülmemiş azaba çarptırmışızdır."[2]]

Amellerinizin tartıldığını ve iyiliklerinizin daha ağır geldiğini görmek; akıbetinizin iyi olacağına… ["Artık kimlerin tartıları (iyilikleri) ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir."[3]]

Kötülüklerinizin daha ağır geldiğini görmek; günahlarınızın çok olduğuna ve tövbe etmediğiniz takdirde ateş ehli olacağınıza… ["Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır."[4] "Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler."[5]]

Amel defterinizin elinize verildiğini ve "Oku!" dendiğini görmek; dindar biriyseniz işlerinizin iyiye gideceğine, günahkâr biriyseniz akıbetinizin kötü olacağına… ["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter."[6]]

Amel defterinizin sağ elinize verildiğini görmek; doğru yolda olduğunuza… ["Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik."[7]]

Amel defterinizin elinize verildiğini ve onu okumanız istendiğini görmek; iyilik ehliyseniz işinizin yolunda gideceğine, fesat ehli biriyseniz işinizin risk taşıdığına… ["Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter." [8]]

Sırat köprüsünde olduğunuzu görmek; doğru yolda olduğunuza işarettir.[1]-Enbiya, 1.

[2]-Talak, 8.

[3]-Muminun, 102.

[4]-Âraf, 9.

[5]-Muminun, 103.

[6]-İsra, 14.

[7]-Hadid, 25.

[8]-İsra, 14.

daha fazla okumak için tıkla