İŞ BULMAK İÇİN DUA

Mahmut Efendi Hazretlerinden Öğrenilmiştir.

İş bulmak ve hayırlı bir iş bulmak için dua  Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken iş arayışlarınızı yaparken günde 70 kere okuyunuz,

Bismillahirrahmannirrahim
Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina reşeda”

Anlamı:

“Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla.”

Kehf  Suresi / 10. ayet

 

Öğlen namazının farzından sonra  bu dua çok faziletlidir  bir bilseniz bu duanın hergün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını borçlu borçtan kurtulur  fakir rızıklanır iş isteyen hayırlı bir iş bulur.

3 defa:
Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh


1 defa
Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram
( Bu ikisi her farzın peşinde okunur. Yalnız sabah ve akşam namazının farzlarında bunlardan önce okunan  tesbihler yerinde belirtilmiştir.)
Ala rasulina salevat
dendikten sonra Salavatı şerife getirip

Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah
33 defa Elhamdülillah
33 defa Allahü Ekber
La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab
Denince eller açılıp dua yapılır. Dua bitiminde
Wel hamdülillahi rabbil aleminel Fatiha


Denilince;
1 Fatiha-ı şerife
1 Defa ( ali İmran süresinin 18. Ayetini ve 19. Ayetin inneddine indallahil İslam kısmına kadar okuyorlar)
1 Defa (ali İmran süresinin 26 27.ayetlerini)
1 Defa ( Rum süresinin 17,18,19. Ayetlerini)

 

Bu şekilde gece (2 rek’at abdest şükür namazı,

100 defa imam-i Rabbani Hazretleri (k.s)’nin

Estağfirullahel azimellezi la ilahe ila huvel hayyel kayyume ve etubu ileyhi subhanehu

tesbihini okuyorum

25 defa imam-ı Masum hazretleri ( K.s ) nin

Estağfirullahellezi la ilahe illa huverrahmane rrahimelhayyel kayyumellezi la yemutü ve etübü ileyhi rabbiğ firli
tesbihini okuyorum buyurdular

Mahmut Efendi  Hazretleri

Arkadaşlarım dua kardeşlerim uzun zamandır aranıza gelemedim. İş buldum  çalışmaya başladım veysel hocama teşekkür ediyorum bana bir dua vermişti ve ben bu duayı günde yatsı namazından sonra 4 rekat namaz kılıp bu duayı 100 kere okumamı tavsiye etmişti. bereket içinde  okunabilir demişti. 1 hafta sonra hemde istediğim gibi bir iş buldum vesile edenden allah binkere razı olsun. Sizinle paylaşmak istedim.


Bismillahirrahmanirrahim

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa'* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa'* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadir   
 
 Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab   
 
 La yettehızil mü'minunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın* ve mey yef'al zalike fe leyse minallahi fı şey'in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr 

En Doğrusunu Yüce ALLAH(C.C) Bilir
;
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !