» EBCED HARFLERİNE GÖRE RÜYA TABİRİ
googlede ara
EBCED HARFLERİNE GÖRE RÜYA TABİRİ

Bazı hekimler, rüya tabirinde 28 harften oluşan ebced harflerini esas almışlardır. Şöyle ki; rüya gören kimse, rüyasında gördüğü şeyin hangi harfle başladığına bakar. Söz gelimi "bal" görmüşse, ebced harflerinden "ba"ya, yani "be" harfine bakmalıdır. Buna göre, ebced harfleri şöyledir:

ا        Elif (a, e, i, u harfleri): Murada erme.

ب      Ba (be harfi): Bela ve sıkıntı.

ج      Cim (ce harfi): Sevinç ve mutluluk.

د       Dal (de harfi): Büyüklük.

هـ      Ha (he harfi): Sevinç ve mutluluk.

و       Vav (ve harfi): Murada erme.

ز       Za (ze harfi): İyi hal ve rahatlık.

ح      Ha (kalın he harfi): Zorluk, işin zorluğu.

ط       Ta (kalın te harfi): Yol veya yolculuk.

ى      Ya (ye harfi): Kalabalık ve birleşme.

ك       Kaf (ke harfi): Yalan haber.

ل       Lam (le harfi): Sıkıntılardan kurtulma.

م       Mim (me harfi): İşlerde başarıya ulaşma.

ن       Nun (ne harfi): Zayıflık ve tembellikten kurtulma.

س     Sin (se harfi): Şeref ve yücelik.

ع       Ayn: Saadet ve mutluluk.

ف      Fa (fe harfi): Perişanlık ve hayıflanma.

ص    Sad (kalın se harfi): İyi haller.

ق       Gaf (Kalın ge harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ر       Ra (re harfi): Huzur ve mutluluk.

ش     Şin (şe harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ت      Ta (te harfi): Mali zarar ve telef.

ث      Sa (peltek se harfi): Bir kimseye karşı özlem.

خ      Kha: İyi hal.

ذ       Zal (peltek ze harfi): Makamda terfilik ve yükseliş.

ض    Zad: Kötü hal, perişanlık.

ظ       Za (kalın ze harfi): Güç ve derman.

غ       Ğayn: Hayır, güven ve bereket.


 

 


Bu yazı 4460 defa goruntulenmistir..


Duyuru
Sitemiz Yenileniyor...
Resimli Ayetler
resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler resimli ayetler


büyük islami bilgiler arşivi
La Tahzen "Üzülme ! Allah bizimle beraberdir "(Tevbe-40)