لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

EBCED HARFLERİNE GÖRE RÜYA TABİRİ

Bazı hekimler, rüya tabirinde 28 harften oluşan ebced harflerini esas almışlardır. Şöyle ki; rüya gören kimse, rüyasında gördüğü şeyin hangi harfle başladığına bakar. Söz gelimi "bal" görmüşse, ebced harflerinden "ba"ya, yani "be" harfine bakmalıdır. Buna göre, ebced harfleri şöyledir:

ا        Elif (a, e, i, u harfleri): Murada erme.

ب      Ba (be harfi): Bela ve sıkıntı.

ج      Cim (ce harfi): Sevinç ve mutluluk.

د       Dal (de harfi): Büyüklük.

هـ      Ha (he harfi): Sevinç ve mutluluk.

و       Vav (ve harfi): Murada erme.

ز       Za (ze harfi): İyi hal ve rahatlık.

ح      Ha (kalın he harfi): Zorluk, işin zorluğu.

ط       Ta (kalın te harfi): Yol veya yolculuk.

ى      Ya (ye harfi): Kalabalık ve birleşme.

ك       Kaf (ke harfi): Yalan haber.

ل       Lam (le harfi): Sıkıntılardan kurtulma.

م       Mim (me harfi): İşlerde başarıya ulaşma.

ن       Nun (ne harfi): Zayıflık ve tembellikten kurtulma.

س     Sin (se harfi): Şeref ve yücelik.

ع       Ayn: Saadet ve mutluluk.

ف      Fa (fe harfi): Perişanlık ve hayıflanma.

ص    Sad (kalın se harfi): İyi haller.

ق       Gaf (Kalın ge harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ر       Ra (re harfi): Huzur ve mutluluk.

ش     Şin (şe harfi): Doğruluk ve güvenilirlik.

ت      Ta (te harfi): Mali zarar ve telef.

ث      Sa (peltek se harfi): Bir kimseye karşı özlem.

خ      Kha: İyi hal.

ذ       Zal (peltek ze harfi): Makamda terfilik ve yükseliş.

ض    Zad: Kötü hal, perişanlık.

ظ       Za (kalın ze harfi): Güç ve derman.

غ       Ğayn: Hayır, güven ve bereket.


 

 

daha fazla okumak için tıkla