لَا اِلَهَ اِلَّا اللهْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهْ

Allah rızası için yatsı namazından sonra  4 Rekat Namaz kılınıp  selam verdikten sonra  1 Fatiha suresi  10 tövbe istiğfar ederek  10 salavat getirerek (Karı ve Koca) Aşağıdaki Duaları okursa biznillah  bebeği olmayanlara rabbim bebek bağışlar. Bir çok kişi bu duayı sabrederek ve huşu ile okursa rabbim çocugu olmayanlara çocuk bahşeder.

Mahmut efendi hazretlerinin öğretmiş olduğu ve tebliğ ettiği duadır.  Sabırla ve ilişkiye girmeden bu dua okunmalıdır. Fazileti büyükdür ve çevremizde çokça şahit olduk..


 Not: 3 kez onunacak,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bismillahirrahmânirrahîm
İnna fetahna leke fetham mübına    
 
 Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma    
 
Ve yensurakellahü nasran azıza    
 
Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma    
 
Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bismillahirrahmânirrahîm
Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın    
 
Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn    
 
Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın    
 
 Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın    
 
Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın    
 Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn 

daha fazla okumak için tıkla